Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Centrale Ondernemingsraad

De medezeggenschap van de werknemers wordt geregeld via de ondernemingsraden. Uit de diverse facultaire ondernemingsraden wordt, in getrapte verkiezingen, een Centrale Ondernemingsraad gekozen.

De Centrale Ondernemingsraad overlegt met het College van Bestuur en vergadert ook met de Centrale Studentenraad over bepaalde kwesties. De inhoud van het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wordt bepaald door wettelijke regelingen (Wet op de Ondernemingsraden) of door de CAO voor universitair personeel.