Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Context

Context Studiesuccesbeleid

In 2008 werd de Werkgroep Studiesucces opgericht om te adviseren over maatregelen die de UvA kon nemen om de ambities ten aanzien van studiesucces te realiseren. De Werkgroep Studiesucces presenteerde in 2009 een rapport met twintig aanbevelingen, die de basis vormden voor het plan van aanpak van het College van Bestuur. Bacheloropleidingen gingen met de twintig aanbevelingen aan de slag en er werd besloten om een van de aanbevelingen, de uniforme jaarindeling, UvA-breed door te voeren.

In de strategische agenda van het ministerie van OCW uit 2011 is sprake van een aanscherping van de studiesucces ambities, waarbij de nadruk meer komt te liggen op het tegengaan van uitval in jaar 1. De UvA voert daartoe in 2014 UvA Matching in.

De prestatieafspraken tussen de onderwijsinstellingen het ministerie worden in 2012 herzien en het accent komt te liggen op uitvalreductie in het eerste jaar. De 70%-rendementsdoelstelling wordt niet gewijzigd.

In het Instellingsplan 2015-2020 heeft de UvA haar studiesuccesambities aangescherpt naar 80% bachelorrendement en 15% uitval in jaar 1. Ook is voor het eerst een ambitie geformuleerd voor de masteropleidingen: 90% van de masterstudenten dient de opleiding in de gestelde tijd plus maximaal 1 jaar af te ronden.